O nás

Sme skupinou aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud druhých. Nebojíme sa pomáhať a tak sme prišli na nápad sprostredkovať pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením a zároveň podporiť ich aktivitu a sebarealizáciu. 

Našou hnacou silou je empatia k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a podporu iných.

Spájame tím odborníkov, ktorí celý svoj život pomáhajú iným v zdravotníckych zariadeniach, ale aj ľudí z opačnej strany, ktorým bola pomoc poskytnutá. 

Pre niektorých z nás je motívom pomáhať práve vlastná nepriaznivá životná skúsenosť a vďačnosť za to, že nám niekto v správnej chvíli podal pomocnú ruku. Prostredníctvom nášho združenia chceme myšlienku pomoci ľuďom so znevýhodnením sprostredkovať širokej verejnosti.

Zdravie je tou najväčšou hodnotou ľudského života, ktorej cenu si uvedomujeme najviac vtedy, keď nás trápia zdravotné problémy. Sú tu však ľudia, ktorí musia so zdravotnými problémami a obmedzeniami bojovať každý deň. Napriek tomu sa chcú realizovať a zapájať do života tak ako každý iný človek. Chcú prežívať pocit úspechu a spokojnosti zo zmysluplnej aktivity.    

Motívom vzniku nášho občianskeho združenia je túžba pomáhať im tento pocit dosiahnuť. Našim úsilím je pomôcť ľuďom s rôznymi zdravotnými, telesnými či duševnými znevýhodneniami, aby sa mohli realizovať, rozvíjať svoje schopnosti a talent zmysluplnou činnosťou a získať za výsledky svojej aktivity odmenu. Málokto si uvedomuje, že ocenenie a pochvala sú pre človeka veľmi významné. Každý z nás sa chce cítiť dôležitý, potrebný a robiť niečo užitočné pre druhých.    

Tieto myšlienky nás viedli k založeniu občianskeho združenia, ktoré bude pomáhať ľuďom s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami sprostredkovať svoje výtvory verejnosti, záujemcom, ktorí ocenia ich úsilie v podobe finančného daru.     

Našim poslaním je prispieť k zvýšeniu kvality života ľudí s rozličnými formami zdravotného postihnutia tým, že na internetovej stránke združenia sprostredkujeme ponuku ich výtvorov za odmenu v podobe finančného daru, ktorý je v plnej sume zaslaný autorovi výtvoru.     

Základom každej aktivity združenia sú naše hodnoty: 
   
pomoc – túžba pomáhať je dôvodom každej našej činnosti, chceme podnietiť  chuť pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím u širokej verejnosti    
podpora – podporujeme aktivitu ľudí so zdravotným znevýhodnením a propagujeme ich výtvory, prispievame k tomu, aby žili spokojnejšie a kvalitnejšie   
priamosť – získané finančné prostriedky sú v plnej sume zaslané autorom výtvorov   
radosť – chceme prinášať radosť tým, ktorí chcú pomáhať a tým, ktorí pomoc potrebujú  

Čo robíme

Myšlienka pomáhať vznikla na základe intenzívneho dialógu s odborníkmi, ktorí každodenne pomáhajú ľuďom s rôznymi telesnými a duševnými problémami a sú im blízke ich potreby či túžby.  Spolupracujeme s mnohými lekármi, dennými stacionármi a zariadeniami poskytujúcimi starostlivosť osobám so zdravotným postihnutím. Ľudia trpiaci dlhodobými zdravotnými ťažkosťami potrebujú svoje myšlienky zamerať na niečo pozitívne. Našim zámerom je vzbudiť v nich záujem o aktivitu, podporiť ich v tom, čo im prináša dobrý pocit a radosť z výsledku ich snahy.   Poskytujeme virtuálny priestor, v ktorom autori so zdravotným postihnutím môžu prezentovať svoju tvorbu a záujemcovia môžu získať ich výtvory za poskytnutie finančného daru v ľubovoľnej sume 

na účet nášho združenia, ktoré následne plnú sumu daru uhrádza autorovi. Na našej internetovej stránke nájdete ponuku výtvorov od ľudí s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia, s duševným či telesným postihnutím. Drobné úžitkové predmety, výtvarné dielka, dekorácie a ďalšie predmety, ktoré naši autori vytvárajú, môžete získať na základe dobrovoľného finančného daru.   V ponuke môžete nájsť malé dielka a výtvory s veľkou dušou a príbehom, ktorý vás chytí za srdce.  Za dobrovoľný finančný príspevok  získate nielen zaslanú vecičku, ale aj pocit, že ste mohli svojou troškou pomôcť konkrétnemu človeku. 100 % výťažok z poskytnutej sumy putuje autorovi diela.

Nebojte sa pomáhať 2%

Zdravie je dar, ktorý bohužiaľ nemáme všetci. Je ťažké si predstaviť, že veci, ktoré sú pre zdravého človeka samozrejmé, sú pre niekoho vzácne alebo dokonca nemožné. Ľudia so zdravotným postihnutím však nie sú len odkázaní na pomoc druhých. Mnohí z nich sú talentovaní a schopní vytvárať krásne veci. A práve nahliadnutie do tejto stránky ich života Vám chceme sprostredkovať.

Viac info...