NEBOJTE SA POMÁHAŤ

Zdravie je dar, ktorý bohužiaľ nemáme všetci. Je ťažké si predstaviť, že veci, ktoré sú pre zdravého človeka samozrejmé, sú pre niekoho vzácne alebo dokonca nemožné. Ľudia so zdravotným postihnutím však nie sú len odkázaní na pomoc druhých. Mnohí z nich sú talentovaní a schopní vytvárať krásne veci. A práve nahliadnutie do tejto stránky ich života Vám chceme sprostredkovať.  Radi by sme Vám predstavili naše občianske združenie Neboj sa pomáhať, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia venovať sa činnosti, ktorá ich baví, napĺňa a cítiť sa vďaka tomu lepšie. Spolupracujeme s dennými stacionármi či zariadeniami na liečbu osôb s rôznym zdravotným postihnutím, kde hľadáme našich autorov. Ponúkame rôzne drobnosti, ktoré vyrobili ľudia so zdravotným znevýhodnením.  Ak máte záujem o nejakú vecičku z ponuky výtvorov našich autorov, môžete ju získať za dobrovoľný príspevok, ktorého výšku si sami zvolíte. Výtvor Vám bude následne doručený. Vy môžete potešiť niekoho blízkeho a zároveň potešíte aj autora, ktorému finančný dar od Vás poputuje. Darujete dobrý pocit sebe aj ľuďom, ktorí venovali svoj čas tvorbe.

Darujte nám 2 percentá

Údaje  potrebné k poukázaniu 2% z dane:

Obchodné meno (Názov): Neboj sa pomáhať, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52088481
Sídlo/ Ulica: Šrobárova
Súpisné/orientačné číslo: 18
PSČ: 080 01
Obec/mesto: Prešov 

Nebojte sa pomáhať... 

Našou prioritou je pomoc tým, ktorí to potrebujú a len vďaka Vám môžeme naše poslanie realizovať. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru ...

Jednorazový a pravidelný finančný dar 

Vaše finančné dary nám pomáhajú pokryť náklady na kúpu umeleckých pomôcok a materiálov potrebných pre tvorbu našich autorov, ktoré by si sami nemohli zakúpiť. Vďaka Vášmu záujmu a pomoci môžu tvoriť nádherné umelecké diela, a šíriť tak prostredníctvom nich radosť. 

Staňte sa naším partnerom 

Máte firmu alebo podnikáte?  Hľadáme partnerov ochotných pomáhať nám pri plnení nášho poslania, aby sme si mohli udržiavať stabilitu a dlhodobo poskytovať pomoc a možnosti sebarealizácie ľuďom, ktorí to potrebujú. Vážime si každú pomoc a preto preferujeme individuálny prístup ku každému. Aj Vy sa môžete stať jedným z nás a prispieť k tomu, aby ľudia so zdravotnými znevýhodneniami mali priestor robiť niečo, čo ich baví. 

Ak máte záujem kontaktujte nás

KONTAKT