čo robíme 

Myšlienka pomáhať vznikla na základe intenzívneho dialógu s odborníkmi, ktorí každodenne pomáhajú ľuďom s rôznymi telesnými a duševnými problémami a sú im blízke ich potreby či túžby.  Spolupracujeme s mnohými lekármi, dennými stacionármi a zariadeniami poskytujúcimi starostlivosť osobám so zdravotným postihnutím. Ľudia trpiaci dlhodobými zdravotnými ťažkosťami potrebujú svoje myšlienky zamerať na niečo pozitívne. Našim zámerom je vzbudiť v nich záujem o aktivitu, podporiť ich v tom, čo im prináša dobrý pocit a radosť z výsledku ich snahy.   Poskytujeme virtuálny priestor, v ktorom autori so zdravotným postihnutím môžu prezentovať svoju tvorbu a záujemcovia môžu získať ich výtvory za poskytnutie finančného daru v ľubovoľnej sume 

na účet nášho združenia, ktoré následne plnú sumu daru uhrádza autorovi. Na našej internetovej stránke nájdete ponuku výtvorov od ľudí s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia, s duševným či telesným postihnutím. Drobné úžitkové predmety, výtvarné dielka, dekorácie a ďalšie predmety, ktoré naši autori vytvárajú, môžete získať na základe dobrovoľného finančného daru.   V ponuke môžete nájsť malé dielka a výtvory s veľkou dušou a príbehom, ktorý vás chytí za srdce.  Za dobrovoľný finančný príspevok  získate nielen zaslanú vecičku, ale aj pocit, že ste mohli svojou troškou pomôcť konkrétnemu človeku. 100 % výťažok z poskytnutej sumy putuje autorovi diela.